Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Kursları Hakkında
2 Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu
3 2018 Yılı Aile Hekimliği 9. Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
4 Antalya OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Töreni
5 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
6 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
7 10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ
8 2018 Yılı Ağustos Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
9 2018 Yılı 9. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme
10 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
11 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler
12 Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye'de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler
13 Uzmanlık Eğitimini İngiltere'de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
14 Uzmanlık Eğitimini Norveç'te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
15 Uzmanlık Eğitimini Almanya'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
16 Uzmanlık eğitimini Macaristan'da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
17 Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
18 2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler
19 2. Nüsha Uzmanlık Belgesi Çıkarmak İsteyen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
20 Yabancı Uyruklu İken T.C. Vatandaşlığına Geçen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
21 Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler
22 Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Üürnlerin Kaydı Hakkında Genelge (Tüm Sağlık Tesislerinin Dikaktine)
23 Özel Sağlık Tesisleri Başvuruları
24 Tüm Kamu, Özel, Üniversite Hastanelerin Dikkatine (Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı)
25 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
26 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
27 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
28 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
29 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
30 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
31 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
32 E-Nabız Veri Gönderimleri
33 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
34 Saç Ekimi Uygulamaları
35 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
36 Diyaliz Eğitim Başvuruları
37 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
38 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
39 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
40 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
41 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
42 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
43 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
44 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
45 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
46 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
47 Görüntü Paylaşım Platformu
48 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
49 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
50 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
51 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
52 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
53 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
54 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
55 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
56 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
57 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
58 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
59 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
60 Renkli Reçete Sistemi
61 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
62 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
63 Çalışan Motivasyonu
64 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
65 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
66 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
67 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
68 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
69 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
70 Hasta Mahremiyeti
71 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
72 Mor ve Turuncu Reçeteler
73 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
74 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
75 Denetimli Serbestlik
76 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
77 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
78 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
79 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
80 Diyaliz Eğitimleri
81 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
82 Yardım Toplama Hakkında
83 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
84 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
85 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
86 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
87 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular