Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Evde Sağlık Hizmetleri İl Komisyon Toplantısı
2 Bilişim ve İletişim Eğitimi Tamamlandı
3 2018 Yılı 1. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
4 Organ Bağışı Farkındalık Ziyaretleri
5 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
6 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
7 Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı
8 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası
9 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
10 Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Kahvaltı Etkinliği
11 7. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
12 Antalya UMKE Temel Eğitim Programı
13 2017 Yılı Aralık Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
14 2018 Yılı 1. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme
15 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası Etkinliği Düzenlendi
16 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
17 Çalışan Motivasyonu
18 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
19 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
21 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
22 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
23 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
24 Hasta Mahremiyeti
25 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
26 Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
27 Mor ve Turuncu Reçeteler
28 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
30 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyurular.
31 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
32 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
33 Denetimli Serbestlik
34 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
35 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
36 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
37 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
38 Diyaliz Eğitimleri
39 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
40 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
41 Yardım Toplama Hakkında
42 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
43 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
44 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
45 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
46 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
47 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
48 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
49 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
50 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
51 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)